Nuova Vita

Barnet og spesifikt jentenes posisjon i et globalt perspektiv er et tema som alltid har interessert Gyllenhammar helt fra de første broderiene hvor både morsrollen og den kvinnelige identiteten knyttet til hjemmets sfære, uttrykkes. I utgivelsen ”Tiden det tar”(2008) kan man følge Turids utvikling fra maleri til installasjon med broderi på seil og lerret, samt fotografi. Temaer som morsrolle, rettigheter, pubertet og kvinneverd er en gjenganger i kunsten. Målsettingen med prosjektet Nuova Vita er å rette et lys mot jenters rettigheter i et globalt perspektiv. Jeg ser for meg at kjole-skulpturene til slutt vil danne en liten armé, med hver sin historie og identitet. Det repeterende pikekjolemotivet insisterer på at det uskyldsrene og barndommen som må få lov til å oppta en plass i alle samfunn.