Nuova Vita

Barnet, og spesifikt jentenes posisjon i et globalt perspektiv, er et tema som alltid har interessert Turid Gyllenhammar.

Allerede i de første broderiene hennes uttrykkes både morsrollen og den kvinnelige identiteten, særlig knyttet til hjemmets sfære.

I utgivelsen ”Tiden det tar”(2008) kan man følge hennes utvikling fra maleri til installasjon med broderi på seil og lerret, samt fotografi.

Temaer som morsrolle, rettigheter, pubertet og kvinneverd er en gjenganger i kunsten.

Målsettingen med prosjektet Nuova Vita er å rette et lys mot jenters rettigheter i et globalt perspektiv.

«Jeg ser for meg at kjole-skulpturene til slutt vil danne en liten armé, med hver sin historie og identitet. Det repeterende pikekjolemotivet insisterer på at det uskyldsrene og barndommen som må få lov til å oppta en plass i alle samfunn,» sier kunstneren.