Pygmalion

Larvikitt Emerald Pearl

165 cm høy

Pygmalion var en billedhogger som forelsket seg så intenst i sin egen kvinneskulptur at gudene tilslutt forbarmet seg over ham og ga henne liv.

295.000

Kunstner

Forespørsel